”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldar, vi lånar den av våra barn”. Så lyder ett sant visdomsord.

Med hållbarhet i Rosendalen avses både omtanke om vår miljö och ansvar för vårt agerande, men också livskvalitet och harmoni.

Naturens mångfald är viktig, vilket syns i min trädgård. Den bygger mer på det naturenliga och variation än på att vara prydlig och välansad!

Pollineringen är avgörande för den biologiska mångfalden. Därför månar jag också om bina genom att plantera in växter som de gillar.

Med hållbarhet avses att det tidigare beprövade och fungerande inte behöver kassseras för nya trender. Symboliskt kan nämnas mammas lingonsylt från 1944 och morfars pärtkorg från början av 1900-talet. Båda väl fungerande än idag!

Att vi sen sopsorterar, inte använder gifter, undviker tillsatsämnen, avstår från onödig konsumtion mm. Det är så självklara saker att de inte behöver nämnas…..