Trädgården är en vildvuxen torparträdgård i Rosendal by på Kimitoön. Trädgården består av ca 0,7 ha och har många rum av olika karaktär, bl.a. fjärilsträdgård med mängder av nektarrika växter, skuggträdgård och köksträdgård. Här finns också ett växthus av återvinningsmaterial.

Merparten av tomten är orörd natur, och ibland är också rabatter och grönsaksland mera natur än odling…..

Vill du besöka oss?
Du kan besöka trädgården och bigården enligt överenskommelse. Pris 2€ per person, dock minst 30€ per grupp. Tag kontakt

Solveig Friberg
Adress: Rosendal Östra 50, 25860 Björkboda
tfn +358 44 972 2278
E-post: solveig.friberg@yahoo.com