Min trädgård får gärna vara lite rufsig och vildvuxen bara vi trivs i trädgården och har ett rikt djur- och naturliv.

Min trädgårdsfilosofi bygger på den engelska tanken om wildlife gardening där naturen bjuds in i trädgården och det som planteras skall gynna naturlivet.

Speciellt vill jag plantera in växter som attraherar fjärilar, humlor och bin. Men också rufsiga buskage, kvisthögar, vattenelement och träd är till för att främja den naturliga mångfalden.

Du kan besöka trädgården och bigården enligt överenskommelse. Pris 2€ per person, dock minst 30€ per grupp.

Tag kontakt
Solveig Friberg
Adress: Rosendal Östra 50, 25860 Björkboda
tfn +358 44 972 2278
E-post: solveig.friberg@yahoo.com