Om Rosendalen produkter

Den främsta produkten i Rosendalen är den honung som bina tillverkar. Men även bidodlaren producerar mathantverk i Rosendalen. Jag är mån om att använda naturens egna råvaror och inte använda tillsatsämnen. Verksamheten är småskalig och produktsortimentet beror på tillgången på råvaror.

Läs mer Om Rosendalen produkter

Filosofi

Jag vill att all den mat vi äter – och de produkter vi lagar – skall smaka äkta! Maten skall ha den genuina smaken av råvaran. I tillredningen är jag mån om att följa de kriterier för mathantverk som fastställts av det nordiska centrat för mathantverk Eldrimner och vilka även tillämpas på mathantverk i Finland.

Läs mer Filosofi

Köp produkter

Jag träffar gärna mina kunder personligen och säljer därför helst direkt via marknader, reko och direkt hemifrån. Rosendalen finns på de större marknaderna på Kimitoön. Man kan också gärna kontakta mig, köpa direkt från vårt ställe i Rosendal eller på annat sätt som vi kommer överens om

Läs mer Köp produkter