Mitt intresse för bin vaknade pga larmrapporter om hur utsatta våra pollinerare är. Populationen har minskat drastiskt pga sjukdomar, bekämpningsmedel och försämrade livsmiljöer. Jag visste också hur viktiga bin är för pollineringen av växter. Utan pollinering försämras tillgången på livsmedel och mängden växter i naturen minskar.

Bina kom till Rosendalen för att jag, på mitt lilla sätt, ville bidra till binas överlevnad och för att stärka naturens mångfald i min egen trädgård. För att jag skall underlätta binas tillvaro i min trädgård är jag mån om att låta maskrosor och andra ”ogräs” blomma ifred, inte klippa gräsmattan när klövern blommar, att inte röja bort videsly och annat som ger bina näring, speciellt under våren.

Bina är idag en stor källa till trivsel i trädgården. De är fascinerande varelser och det är meditativt att följa med dem. Honung och andra produkter från bikupan är en bonus som vi tacksamt tar emot och använder.

Annons